خوردگی در دیگ

هزينه يا خسارت مالي ناشي از خوردگي فقط محدود به تعويض يك قطعه نشده بلكه خورده شدن و تعويض خود , عوارض ديگري در پي دارد كه به طور غير مستقيم موجبات افزايش هزينه ها و خسارت را فراهم مي كنند .

اين عوارض تحت عنوان خسارت هاي غير مستقيم شناخته شده و ممكن است به يكي از دلائل زير باشد :

1) كاهش توليد در اثر تعطيلي و از كار افتادن سيستم ناشي از خوردگي .

2) بالا رفتن هزينه هاي تعمير و نگه داري .

3) كاهش كيفيت محصولات در اثر آلودگي ناشي از خوردگي ماشين آلات خط توليد .

4) خسرت ناشي از به هدر رفتن سوخت و انرژي در اثر نشت بخار , آب و يا هواي فشرده از لوله هاي انتقال خورده شده آنها .

هزينه و كار زائد فراوان به خاطر لزوم فعاليت بيشتر در ارتباط با ساخت و انبار داري و حمل و نقل انبوهي از قطعات يدكي .

اغلب شركت ها و صنايع توانايي ارائه آمار و ارقام گزارش شده در مورد هزينه ها و خسارات خوردگي به علت عدم آگاهي مسئولين مربوطه به مراتب پايين تر از ارقام واقعي است . اين در حالي است كه اغلب كشور هاي جهان اصلا آماري در مورد خسارت خوردگي منتشر نمي كنند . از جمله اين كشور ها مي توان كشور خودمان ايران را نام برد . در كشورهاي ديگر ست . حال اگر در كل كشور هاي جهان خسارت ناشي از خوردگي را در نظر آوريم متوجه رقم حيرت آور آن خواهيم شد . توجه به علم و خوردگي و روش هاي پيش گيري از آن مي تواند به ميزان قابل ملاحظه اي خسارت را كاهش دهد . كه در اين صورت شاهد تاثير شگرف آن بر اقتصاد دنيا خواهيم بود .